מכונת מילוי בקבוקים בגרביטציה​

מכונת מילוי נוזלים סיבובית בגרביטציה, מתאימה למילוי בקבוקי PET, המכונה כוללתראש מילוי, ראש פיקוק, ניתן לספק את המכונה לפקק לחץ, פקק עם סגר בטחון או פקק אלומיניום הברגתי.

 

כל מכונה ניתן ללקוח לפי דרישותיו הטכניות ולפי המוצר שלו.

053-9425987​